Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2016

Čerpání rozpočtu za rok 2016

Čerpání rozpočtu za rok 2016 - Příjmy

§ pol. Popis Rozpočet Čerpání %
§ položka popis rozpočet plnění %
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 7 754 300 7 754 266,07 100,00
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 637 800 637 716,11 99,99
1113 DPFO z kapitálových výnosů 817 700 817 685,39 100,00
1121 DPPO 8 451 100 8 451 065,56 100,00
1122 DPPO za obec 510 600 510 530,00 99,99
1211 DPH 15 479 800 15 479 772,41 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu 6 000 5 979,00 99,65
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100 35,00 35,00
1340 Svoz komunálního odpadu 1 084 500 1 084 424,48 99,99
1341 Poplatek ze psů 68 200 68 200,00 100,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 32 600 32 590,00 99,97
1344 Poplatek ze vstupného 10 500 10 470,00 99,71
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 100 8 083,00 99,79
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 22 000 22 000,00 100,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 158 600 158 587,43 99,99
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 731 300 731 262,80 99,99
1361 Správní poplatky 534 900 534 890,00 100,00
1511 Daň z nemovitých věcí 2 213 100 2 213 056,20 100,00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF 82 000 82 000,00 100,00
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR-volby 54 000 54 000,00 100,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah 1 928 900 1 928 900,00 100,00
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR-ÚP 211 100 211 018,00 99,96
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR-kaplička Slešť. 101 000 100 962,00 99,96
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR-JSDH 12 100 12 008,00 99,24
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 10 000,00 100,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 153 000 153 000,00 100,00
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 10 600 10 583,00 99,84
1012 XXXX Pronájem pozemků 74 900 74 822,00 99,90
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 75 000 75 000,00 100,00
2143 XXXX Cestovní ruch-příjmy z prodeje pohlednic a tur.známek 500 471,00 94,20
2212 XXXX MK-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 000 19 000,00 100,00
2219 XXXX Chodníky-přijaté neinvestiční dary 9 300 9 300,00 100,00
3314 XXXX Místní knihovna 34 300 34 294,00 99,98
3316 XXXX Vydavatelská činnost-prodej knihy 8 100 8 034,00 99,19
3341 XXXX Místní rozhlas 900 810,00 90,00
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 37 600 37 545,00 99,85
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 836,00 99,19
3631 XXXX Veřejné osvětlení-přijaté pojistné náhrady 20 700 20 693,00 99,97
3632 XXXX Poplatek z hrobů 33 000 32 904,00 99,71
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 146 600 146 586,00 99,99
3722 XXXX Sběr a svoz komun.odpadu -přijaté sankční platby 8 700 8 631,00 99,21
3722 XXXX Sběr a svoz komun.odpadu -přijaté poj.náhrady 18 900 18 866,00 99,82
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 200 2 140,50 97,30
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 469 800 469 738,95 99,99
3729 XXXX Sankční platby přijaté od jiných subjektů 75 000 75 000,00 100,00
3769 XXXX Ostatní správa v ochr.živ.prostřední-přij.sankční platby 37 500 37 500,00 100,00
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 700 610,00 87,14
6171 XXXX Čin.místní správy-Paměti panství,DVD,odznaky,pásky 8 400 8 350,00 99,40
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 357 700 357 681,03 99,99
6310 XXXX Úroky 600 593,96 98,99
6310 XXXX Úroky - SF 100 12,90 12,90
6409 XXXX Doplňkové příjmy 18 700 18 542,00 99,16
Příjmy celkem 42 550 000 42 548 045,79 100,00

Financování

§ Položka Popis Rozpočet Čerpání %
8115 Zůstatek k 31.12.2015 32 025 300 32 025 366,95 100
8124 Splátky úvěru -1 058 900 -1 058 824 99,99
Financování celkem 30 966 400 30 966 542,95 100,00

Čerpání rozpočtu za rok 2016 - Výdaje

§ Pol. Popis Rozpočet Čerpání %
2212 XXXX Místní komunikace 3 850 000 1 423 607,11 36,98
2212 XXXX Místní komunikace-ul.Krátká 5 000 000 10 000,00 0,20
2212 XXXX Místní komunikace-park.stání před domem č.p.649 1 491 000 812 134,85 54,47
2212 XXXX Místní komun.-park.stání mezi domy č.p. 610 a 611 1 386 000 0,00 0,00
2212 XXXX Místní komunikace-park.stání ul.M.Kudeříkové 150 000 56 423,50 37,62
2219 XXXX Chodníky 3 599 300 1 493 709,62 41,50
2219 XXXX Chodníky-dary -živ.a prac.jubilea- SF 8 100 4 020,00 49,63
2221 XXXX Provoz veř. silniční dopravy 160 000 155 700,00 97,31
2310 XXXX Pitná voda 200 000 0,00 0,00
2310 XXXX Pitná voda-vodovod ul.Tišnovská 792 000 1 155,50 0,15
2321 XXXX VH-kanalizace 1 793 000 817 864,70 45,61
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 930 000 930 000,00 100,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky 1 800 000 1 625 104,00 90,28
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 1 900 000 1 900 000,00 100,00
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy ul.Zábíteší 4 450 000 4 318 100,00 97,04
3314 XXXX Místní knihovna 900 000 843 402,10 93,71
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 8 100 8 040,00 99,26
3314 XXXX MLK-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 4 020,00 98,05
3319 XXXX Příspěvek SUZAT 105 000 105 000,00 100,00
3319 XXXX Příspěvek OS Krojovaní 35 000 35 000,00 100,00
3319 XXXX Příspěvek na realizaci promenádních koncertů 15 000 15 000,00 100,00
3326 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 271 000 162 050,00 59,80
3341 XXXX Místní rozhlas 80 000 23 367,00 29,21
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 54 198,23 90,33
3392 XXXX Kulturní dům 2 060 000 16 935,50 0,82
3399 XXXX Příspěvek církvi 300 000 300 000,00 100,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 80 000 68 720,00 85,90
3399 XXXX Příspěvek-Vojensko historický spolek c.k. Monarchie 6 000 6 000,00 100,00
3399 XXXX Příspěvek- Charita Tišnov 120 000 120 000,00 100,00
3399 XXXX Dny městyse 200 000 194 848,75 97,42
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 380 000 148 793,00 39,16
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška 332 000 332 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 213 000 213 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 110 000 110 000,00 100,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 30 000 30 000,00 100,00
3421 XXXX Příspěvek Junák 20 000 20 000,00 100,00
3515 XXXX Příspěvek-Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance 36 000 36 000,00 100,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 900 000 587 493,86 65,28
3632 XXXX Pohřebnictví 80 000 72 302,55 90,38
3635 XXXX Územní plánování 1 000 000 45 445,00 4,54
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 31 000 31 000,00 100,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 393 300 918 835,20 65,95
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 0,00 0,00
3639 XXXX Doprava org.10 300 000 98 291,00 32,76
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 100 000 2 964,00 2,96
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 200 000 1 640,00 0,82
3639 XXXX Budova sociálního zařízení autokemp 150 000 80 718,00 53,81
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 300 000 6 136,00 2,05
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 0,00 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 400 000 1 991 426,80 82,98
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu-nákup kontejner.vozidla 2 330 000 2 324 880,00 99,78
3722 XXXX Svoz komun.odpadu-nákup 5 ks velkoobj.kontejnerů 300 000 256 278,00 85,43
3722 XXXX Svoz komun.odpadu-projekt.čin.nového sběr.dvora 350 000 229 900,00 65,69
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 8 000 0,00 0,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000 97 872,00 81,56
3745 XXXX Vzhled obce 955 000 484 554,62 50,74
3745 XXXX Vzhled obce-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 4 020,00 98,05
3900 XXXX Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 000 1 000,00 100,00
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 600 000 600 000,00 100,00
4359 XXXX Služby sociální péče-Výv.obědů-nákup sporáku 110 000 0,00 0,00
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 30 000 0,00 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000 10 500,00 52,50
5512 XXXX Hasiči 362 100 320 609,95 88,54
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 1 700 000 1 625 269,00 95,60
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 8 100 8 040,00 99,26
6115 XXXX Volby do zastupitelstev územních samospráv.celků 54 000 42 344,00 78,41
6171 XXXX Činnost místní správy 5 620 000 4 616 936,72 82,15
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budovy Boční č.p.555 260 000 178 403,25 68,62
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 34 424,00 57,37
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 20 900 0,00 0,00
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 93 800 86 000,00 91,68
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 30 000 28 140,00 93,80
6171 XXXX Tělocvična 600 000 179 567,91 29,93
6310 XXXX Poplatky KB 63 000 63 416,00 100,66
6310 XXXX Sberbank CZ - poplatky bance 1 600 1 553,00 97,06
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 3 000 568,00 18,93
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 500 252,00 50,40
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000 8 324,00 92,49
6320 XXXX Pojištění majetku 160 000 155 795,00 97,37
6330 XXXX Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrovnictví 500 500,00 100,00
6399 XXXX DPPO za obec 510 600 510 530,00 99,99
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 6 000 6 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 40 000 40 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 24 000 24 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Klub přátel TJ 23 000 23 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 23 000 23 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Oříšek 30 000 30 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 8 000 8 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška 1 000 1 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek Rodiče a děti Chudčice 7 000 7 000,00 100,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 9 000 5 600,00 62,22
6409 XXXX Rezerva 18 757 200 0,00 0,00
6409 XXXX Zápůjčky-SF 60 000 0,00 0,00
Výdaje celkem 73 516 400 32 281 028,72 43,91
Příjmy celkem42 548 045,79 Kč
Výdaje celkem-32 281 028,72 Kč
Financování30 966 542,95 Kč
Zůstatek SBERBANK k 31.12.2016706,48 Kč
Zůstatek České spořitelny k 31.12.201628 920,28 Kč
Zůstatek - SF k 31.12.1016128 524,94 Kč
Zůstatek - ČNB k 31.12.20162 612,88 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.201641 072 795,44 Kč
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 13.7.2024

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní koupací den
  • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 29/16 °C
pondělí 15. 7. oblačno 31/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška