Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2017

Čerpání rozpočtu za rok 2017

Čerpání rozpočtu za rok 2017 - Příjmy

§ položka popis schválený rozpočet r. 2017 upravený rozpočet r. 2017 plnění rozpočtu r. 2017
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 7 754 200 9 333 100 9 333 003,41
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 637 700 271 500 271 439,48
1113 DPFO z kapitálových výnosů 817 600 824 200 824 190,28
1121 DPPO 8 451 000 8 780 100 8 780 012,98
1122 DPPO za obec 371 100 371 100 371 070,00
1211 DPH 15 479 400 17 784 100 17 784 067,59
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0 19 000 18 966,60
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 100 35,20
1340 Svoz komunálního odpadu 1 082 000 1 106 700 1 106 626,52
1341 Poplatek ze psů 77 900 76 200 76 175,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000 48 500 48 438,00
1344 Poplatek ze vstupného 7 000 5 800 5 800,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 9 000 25 700 25 629,00
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 12 000 27 600 27 540,00
1361 Správní poplatky 420 000 490 000 490 000,00
1381 Daň z hazardních her 300 000 727 700 727 652,47
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0 54 100 54 064,84
1383 Zrušený odvod z výher.hrac.přístrojů 0 207 000 206 984,58
1511 Daň z nemovitých věcí 2 000 000 2 007 900 2 007 805,73
2460 Splátky zápůjček ze SF 0 12 000 12 000,00
4111 Neinv.přij.transfery ze všeob.pokl.správy SR-volba prez. 0 48 200 48 182,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah 2 036 900 2 036 900 2 036 900,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR-MŠMT 516 400 860 600 860 577,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR-JSDH 0 18 000 17 950,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 10 000 10 000,00
4216 Ostatní investiční přij.transfery ze SR-JSDH 0 392 700 392 645,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů-JSDH 0 261 800 261 763,33
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 20 000 55 500 55 500,00
1012 XXXX Pronájem pozemků 76 000 54 100 54 021,00
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 100 000 97 900 97 900,00
2143 XXXX Cestovní ruch-příjmy z prodeje pohlednic a tur.známek 300 300 231,00
2144 XXXX Ostatní služby 0 100 100,00
2169 XXXX Ostatní správa v průmyslu,staveb.,obchodu a službách 0 10 000 10 000,00
3314 XXXX Místní knihovna 40 000 32 700 32 613,00
3316 XXXX Vydavatelská činnost-prodej knihy 1 000 700 618,00
3341 XXXX Místní rozhlas 2 000 600 520,00
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 28 000 33 700 33 615,00
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 900 7 836,00
3632 XXXX Poplatek z hrobů 33 900 34 100 34 080,00
3632 XXXX Pohřebnictví-přijaté neinvestiční dary 0 4 000 4 000,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 120 000 169 900 169 880,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu-přijatá poj.náhrada 0 33 200 33 115,00
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 500 2 600 2 584,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 400 000 629 200 629 163,30
3769 XXXX Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 5 000 5 000,00
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 2 000 1 100 1 018,00
6171 XXXX Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. 300 13 500 13 410,00
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 330 000 357 600 357 584,24
6310 XXXX Úroky 700 600 585,28
6310 XXXX Úroky - SF 100 100 12,86
6409 XXXX Doplňkové příjmy 20 000 28 700 28 553,00
Příjmy celkem 41 205 900 47 373 700 47 371 458,69

Financování

§ Položka Popis Schválený rozpočet r. 2017 Upravený rozpočet r. 2017 Plnění rozpočtu r. 2017
8115 Zůstatek k 31.12.2016 41 233 500 41 233 500 41 233 560,02
8124 Splátky úvěru -1 058 900 -1 058 900 -1 058 824,00
Financování celkem 40 174 600 40 174 600 40 174 736,02

Čerpání rozpočtu za rok 2017 - Výdaje

§ Pol. Popis Schválený rozpočet r. 2017 Upravený rozpočet r. 2017 Plnění rozpočtu r. 2017
1012 XXXX Pozemky 400 000 400 000 25 671,00
2212 XXXX Místní komunikace 3 600 000 3 600 000 525 492,57
2212 XXXX Místní komunikace-ul.Krátká 3 700 000 3 700 000 3 106 635,51
2212 XXXX Místní komunikace-ul.Na Bílém potoce 3 420 000 3 420 000 2 239 926,70
2212 XXXX Místní komun.-park.stání mezi domy č.p. 610 a 611 1 368 000 1 368 000 801 733,35
2212 XXXX Místní komunikace-park.stání ul.M.Kudeříkové 1 395 000 1 395 000 784 373,20
2219 XXXX Chodníky 3 590 000 3 590 000 584 773,00
2219 XXXX Chodníky-dary -živ.a prac.jubilea- SF 4 100 4 100 4 020,00
2292 XXXX Dopravní obslužnost 160 000 160 000 156 300,00
2310 XXXX Pitná voda 600 000 600 000 291 612,00
2310 XXXX Pitná voda-vodovod ul.Tišnovská 792 000 792 000 0,00
2321 XXXX VH-kanalizace 1 640 000 1 640 000 210 185,57
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 930 000 930 000 930 000,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší 300 000 300 000 12 229,00
3111 XXXX MŠ-projekt pro přístavbu-bud.Zábíteší 224 500 000 500 000 182 589,00
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 1 800 000 1 800 000 1 800 000,00
3113 XXXX ZŠ-neinv.transfery zřízeným přísp.organizacím-MŠMT 516 400 860 600 860 577,00
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy + hrotový systém proti ptactvu 300 000 300 000 155 491,95
3314 XXXX Místní knihovna 900 000 900 000 892 314,20
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 8 100 8 100 8 040,00
3314 XXXX MLK-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 4 100 4 020,00
3319 XXXX Příspěvek Divadlo Prkno z.s. 50 000 110 000 110 000,00
3319 XXXX Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. 35 000 35 000 35 000,00
3319 XXXX Příspěvek Houwaldův regiment,z.s. 0 20 000 20 000,00
3319 XXXX Příspěvek na realizaci promenádních koncertů 15 000 15 000 15 000,00
3326 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 60 000 60 000 0,00
3341 XXXX Místní rozhlas 80 000 80 000 29 181,00
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 60 000 41 527,35
3392 XXXX Kulturní dům 2 060 000 2 060 000 47 240,00
3399 XXXX Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška 300 000 300 000 300 000,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 80 000 80 000 79 704,00
3399 XXXX Kulturní akce městyse 200 000 200 000 186 523,50
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba 20 000 20 000 20 000,00
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba 100 000 100 000 100 000,00
3399 XXXX Příspěvek Oblastní charita Rajhrad 0 15 000 15 000,00
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 380 000 380 000 153 780,75
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. 250 000 330 000 330 000,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 140 000 210 000 210 000,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 45 000 135 000 135 000,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 30 000 30 000 30 000,00
3421 XXXX Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. 20 000 20 000 20 000,00
3515 XXXX Příspěvek Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance 36 000 36 000 36 000,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 1 320 000 1 320 000 675 784,81
3632 XXXX Pohřebnictví 80 000 80 000 64 560,77
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků od občanů) 0 4 000 0,00
3635 XXXX Územní plánování 1 000 000 1 000 000 24 645,00
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 31 000 31 000 31 000,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 300 000 1 300 000 801 197,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce-dary-živ.a prac.jubilea-SF 4 100 4 100 4 020,00
3639 XXXX Doprava 300 000 300 000 98 363,00
3639 XXXX ČOV-garáž 100 000 100 000 160,00
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ 300 000 300 000 22 909,00
3639 XXXX Budova sociálního zařízení autokemp 200 000 200 000 67 551,00
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 335 000 335 000 0,00
3639 XXXX Nákup budovy ulice Boční č.p.81 0 2 300 000 2 225 250,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 5 000 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 400 000 2 433 200 2 423 654,50
3722 XXXX Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů 200 000 200 000 0,00
3722 XXXX Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr 2 000 000 2 000 000 269 259,00
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 7 000 7 000 0,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000 120 000 83 357,00
3745 XXXX Vzhled obce 955 000 1 065 000 775 861,52
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 600 000 600 000 600 000,00
4359 XXXX Služby soc. péče-nákup el.sporáku, os.automobilu 400 000 400 000 369 021,10
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 30 000 30 000 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000 20 000 8 000,00
5512 XXXX Hasiči 350 000 368 000 281 581,65
5512 XXXX Hasiči-nákup vozidla 450 000 1 104 500 785 290,00
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 1 700 000 1 700 000 1 680 806,00
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 8 100 8 100 8 040,00
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-dary-živ.jubilea-SF 4 100 4 100 4 020,00
6114 XXXX Volby do Parlamentu ČR 0 48 200 32 665,00
6171 XXXX Činnost místní správy 5 620 000 5 620 000 4 768 070,08
6171 XXXX Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 250 000 250 000 76 391,84
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000 58 800 34 544,00
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 9 600 9 600 1 855,00
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 93 800 93 800 85 600,00
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 30 000 31 200 31 154,00
6171 XXXX Činnost místní správy-výr.-živ.jubilea - SF 12 100 12 100 12 060,00
6171 XXXX Tělocvična 300 000 300 000 161 978,14
6171 XXXX Tělocvična-projekt 2 500 000 2 500 000 121 000,00
6310 XXXX Poplatky KB 63 000 63 000 60 585,00
6310 XXXX Sberbank CZ - poplatky bance 1 600 1 600 1 553,00
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 3 000 3 000 568,00
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 500 500 340,80
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000 9 000 8 484,00
6320 XXXX Pojištění majetku 160 000 162 700 162 623,00
6330 XXXX Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. 0 500 500,00
6399 XXXX DPPO za obec 371 100 371 100 371 070,00
6402 XXXX Finanční vypořádání 11 700 11 700 11 656,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 6 000 6 000 6 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 45 000 45 000 45 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 25 000 25 000 25 000,00
6409 XXXX Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška 23 000 23 000 23 000,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 23 000 23 000 23 000,00
6409 XXXX Příspěvek MC Oříšek, z.s. 30 000 30 000 30 000,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 5 000 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Rodiče a děti, z.s., Chudčice 10 000 10 000 10 000,00
6409 XXXX Příspěvek Český svaz včelařů, z.s., Vev.Bítýška 1 000 1 000 1 000,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 9 000 9 000 6 700,00
6409 XXXX Rezerva 27 535 100 29 840 600 0,00
6409 XXXX Zápůjčky-SF 60 000 72 000 40 000,00
Výdaje celkem 81 380 500 87 548 300 32 956 669,86
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 13.7.2024

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní koupací den
  • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 29/16 °C
pondělí 15. 7. oblačno 31/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška