Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2019

Čerpání rozpočtu za rok 2019

Čerpání rozpočtu za rok 2019 - Příjmy

§ položka popis schválený rozpočet r. 2019 upravený rozpočet r. 2019 plnění rozpočtu r. 2019
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 11 000 000 11 000 000 12 694 008,41
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 260 000 260 000 330 527,86
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 950 000 950 000 1 115 761,50
1121 Daň z příjmů právnických osob 9 000 000 9 000 000 10 388 084,52
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 705 500 705 500 705 470,00
1211 Daň z přidané hodnoty 21 500 000 21 500 000 23 371 536,28
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 15 000 40 399,80
1335 Poplatky za odnětí pozemků plěnní funkcí lesa 0 0 34,80
1340 Svoz komunálního odpadu 1 140 000 1 140 000 1 130 311,00
1341 Poplatek ze psů 100 000 100 000 99 333,00
1342 Poplatek z pobytu 0 0 0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000 51 600 60 154,00
1344 Poplatek ze vstupného 7 000 7 000 6 170,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000 20 000 29 634,00
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 30 000 41 400 42 500,00
1349 Zrušené místní poplatky 0 0 0,00
1361 Správní poplatky 300 000 300 000 309 410,00
1381 Daň z hazardních her 250 000 250 000 279 187,01
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výher.hrac.přístrojů 0 0 1 404,09
1385 Dílčí daň z technických her 100 000 100 000 0,00
1511 Daň z nemovitých věcí 2 000 000 2 000 000 2 059 894,45
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-zápůjčky ze SF 0 6 000 6 000,00
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR-Volby do EP 0 58 000 58 000,00
4111 Účelová neinvestiční dotace-příprava SLDB 2021 0 19 900 19 845,00
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah 2 360 500 2 360 500 2 360 500,00
4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR-ochrana památ.stromu 0 7 700 7 635,00
4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR-JSDH 7 600 7 600,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 10 000 10 000,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR-schodolez pro ZŠ 0 110 000 109 989,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR-tělocvična 0 5 000 000 5 000 000,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů-kanalizace splašková,dešť. 0 190 600 190 600,00
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 10 000 10 000 6 045,00
1012 XXXX Pronájem pozemků 33 000 33 000 39 080,60
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 100 000 100 000 13 800,00
2143 XXXX Cestovní ruch-příjmy z prodeje pohlednic a tur.známek 200 200 0,00
2169 XXXX Ostatní správa v průmyslu,staveb.,obchodu a službách 20 000 22 500 22 500,00
2219 XXXX Chodníky-přijaté neinvestiční dary 0 12 000 12 000,00
2310 XXXX Pitná voda-pachtovné-vodovodní infrastruktura 728 300 728 300 728 286,00
2321 XXXX VH kanalizace-pachtovné-kanalizační infrastruktura 285 400 285 400 285 345,00
3111 XXXX Mateřské školy-přijaté sankční platy-Letostav 0 0 9 000,00
3314 XXXX Místní knihovna 30 000 30 000 31 901,00
3316 XXXX Vydavatelská činnost-prodej knihy 500 500 1 472,00
3341 XXXX Místní rozhlas 100 100 50,00
3349 XXXX Zpravodaj-inzerce 0 15 000 8 857,97
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 32 000 32 000 30 165,00
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 900 7 836,00
3632 XXXX Poplatek z hrobů 44 800 44 800 46 700,00
3632 XXXX Přijaté neinvestiční dary-fond pro údržbu hrobů 0 0 5 000,00
3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 1 900 2 059,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 160 000 230 000 243 760,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -přijaté pojistné náhrady 35 300 35 300 35 204,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -prodej jeřábu 0 0 25 125,00
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 500 1 700 1 699,70
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 500 000 500 000 652 103,05
3745 XXXX Vzhled obce-přijaté pojistné náhrady 2 000 11 500 11 439,00
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 1 000 1 600 2 385,00
6171 XXXX Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. 500 4 500 2 988,00
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 334 800 334 800 351 528,90
6171 XXXX Činnost místní správy-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 5 500,27
6310 XXXX Úroky 600 600 596,61
6310 XXXX Úroky - SF 100 100 25,55
6402 XXXX Ostatní přijaté vratky transferů-dotace Tenisový klub 0 24 600 24 501,00
6409 XXXX Doplňkové příjmy 15 000 0 260,00
Příjmy celkem 52 106 000 57 679 100 63 041 203,37

Financování

§ Položka Popis Schválený rozpočet r. 2019 Upravený rozpočet r. 2019 Plnění rozpočtu r. 2019
8115 Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2018 77 167 800 77 167 800 77 167 857,00
8115 Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2019 0 0 0,00
8124 Splátky úvěru -1 058 900 -1 058 900 -1 058 824,00
Financování celkem 76 108 900 76 108 900 76 109 033,00

Čerpání rozpočtu za rok 2019 - Výdaje

§ Pol. Popis Schválený rozpočet r. 2019 Upravený rozpočet r. 2019 Plnění rozpočtu r. 2019
1012 XXXX Pozemky 450 000 450 000 30 340,00
2212 XXXX Místní komunikace 3 600 000 3 600 000 796 833,42
2212 XXXX Místní komunikace-ul. U Hřiště 3 700 000 3 700 000 5 500,00
2219 XXXX Chodníky 3 600 000 3 600 000 1 065 956,31
2292 XXXX Dopravní obslužnost 160 000 160 000 159 900,00
2310 XXXX Pitná voda 1 028 300 1 028 300 48 610,00
2321 XXXX VH-kanalizace 2 485 400 2 676 000 1 098 911,59
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 930 000 931 300 931 250,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší 300 000 300 000 168 782,99
3111 XXXX MŠ-výstavba nové MŠ-ul.Zábíteší 224 15 500 000 14 846 000 12 662 523,96
3111 XXXX MŠ-neinvestiční dotace-vybavení MŠ 0 431 500 431 496,00
3111 XXXX MŠ-investiční dotace-vybavení MŠ 0 222 500 222 500,00
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 100 000 2 101 300 2 101 250,00
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 300 000 300 000 7 754,12
3113 XXXX ZŠ-investiční příspěvek ze SR-schodolez 0 110 000 109 989,00
3113 XXXX Tělocvična-novostavba 40 000 000 45 000 000 20 945 281,28
3314 XXXX Místní knihovna 1 100 000 1 100 000 894 498,32
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 8 100 8 100 8 040,00
3319 XXXX Příspěvek Divadlo Prkno z.s. 80 000 80 000 80 000,00
3319 XXXX Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. 40 000 40 000 40 000,00
3326 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 120 000 120 000 0,00
3341 XXXX Místní rozhlas 180 000 180 000 96 574,70
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 60 000 46 275,50
3392 XXXX Kulturní dům 2 000 000 2 000 000 33 763,12
3392 XXXX Kulturní dům-zateplení-projekt 2 000 000 2 000 000 320 408,00
3399 XXXX Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška 300 000 300 000 300 000,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 95 000 95 000 83 632,00
3399 XXXX Kulturní akce města 200 000 200 000 198 409,67
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba 40 000 40 000 40 000,00
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba 110 000 110 000 110 000,00
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-domácí hospicová péče 0 20 000 20 000,00
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Rajhrad 2 600 2 600 0,00
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 380 000 380 000 174 438,85
3412 XXXX Dětské hřiště 0 0 0,00
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. 250 000 250 000 250 000,00
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 140 000 140 000 140 000,00
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 617 000 638 600 638 510,00
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 30 000 30 000 30 000,00
3421 XXXX Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. 25 000 25 000 25 000,00
3515 XXXX Příspěvek Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance 0 45 000 45 000,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 1 500 000 1 500 000 882 691,19
3632 XXXX Pohřebnictví 80 000 80 000 66 494,18
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků občanů) 0 0 0,00
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků města) 111 000 111 000 6 050,00
3635 XXXX Územní plánování 1 000 000 1 000 000 78 650,00
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka-neinvestiční příspěvek 32 000 32 000 31 970,00
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka-investiční příspěvek 0 160 000 160 000,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce, územní rozvoj 1 800 000 1 800 000 1 109 462,50
3639 XXXX Doprava 300 000 300 000 40 603,00
3639 XXXX ČOV-garáž 100 000 100 000 0,00
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ 300 000 300 000 5 041,40
3639 XXXX Kemp Hana 150 000 150 000 94 518,10
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 300 000 300 000 0,00
3639 XXXX Budova ulice Boční č.p.81 600 000 600 000 0,00
3639 XXXX Budova Smuteční síň-výměna střešní krytiny 500 000 500 000 4 449,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 5 000 0,00
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 450 000 2 610 000 2 594 910,92
3722 XXXX Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů 100 000 100 000 0,00
3722 XXXX Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr 2 000 000 1 817 400 24 804,30
3722 XXXX Svoz komun.odpadu- výročí SF 4 100 4 100 4 014,00
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 7 000 7 000 0,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000 120 000 115 162,70
3745 XXXX Vzhled obce 960 000 967 700 680 794,27
4341 XXXX Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 20 000 20 000 9 080,00
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 1 000 000 1 000 000 1 000 000,00
4359 XXXX Služby sociální péče-Vývařovna obědů-ostatní neinv.výdaje 0 2 400 0,00
5213 XXXX Krizová opatření 30 000 30 000 0,00
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000 33 000 30 000,00
5512 XXXX Hasiči 550 000 557 600 497 348,24
6112 XXXX Zastupitelstvo města 2 300 000 2 308 100 2 205 163,00
6112 XXXX Zastupitelstvo města-ošatné -SF 8 100 -8 100 0,00
6117 XXXX Volby do Evropského parlamentu 0 58 000 43 882,00
6171 XXXX Činnost místní správy 6 000 000 6 067 800 5 592 731,79
6171 XXXX Činnost místní správy-SLDB 2021 0 19 900 19 845,00
6171 XXXX Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 250 000 250 000 51 401,08
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 62 000 62 000 41 392,00
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 13 900 18 900 0,00
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 93 800 116 200 102 300,00
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 40 000 55 000 44 220,00
6171 XXXX Tělocvična 300 000 300 000 47 061,00
6310 XXXX Poplatky KB 68 000 68 000 52 912,00
6310 XXXX Sberbank CZ - poplatky bance 1 600 1 600 1 553,00
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 1 000 1 000 528,00
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 500 500 290,40
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000 9 000 4 181,00
6320 XXXX Pojištění majetku 200 000 200 000 194 412,00
6330 XXXX Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. 1 000 1 000 1 000,00
6399 XXXX DPPO za obec 705 500 705 500 705 470,00
6399 XXXX Ostatní finanční operace-DPH 400 000 400 000 -57 580,96
6402 XXXX Finanční vypořádání 18 100 18 100 18 073,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 6 000 6 000 6 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 50 000 50 000 50 000,00
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 25 000 25 000 25 000,00
6409 XXXX Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška 23 000 23 000 23 000,00
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 23 000 23 000 23 000,00
6409 XXXX Příspěvek MC Oříšek, z.s. 40 000 40 000 40 000,00
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 5 000 5 000 5 000,00
6409 XXXX Příspěvek Pionýr,z.s. 10 000 10 000 10 000,00
6409 XXXX Příspěvek při neočekávaných život.situacích-SF 0 20 000 0,00
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 12 000 12 000 5 000,00
6409 XXXX Rezerva 21 502 900 21 322 100 0,00
6409 XXXX Zápůjčky-SF 60 000 66 000 20 000,00
Výdaje celkem 128 214 900 133 788 000 61 078 306,94
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 13.7.2024

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní koupací den
  • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 29/16 °C
pondělí 15. 7. oblačno 31/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška