Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Bibliografie obce Veverská Bítýška

Obec

 • Brychta, Milan; Loutocký, Evžen: Cholerový hřbitov – místo historie naší obce, Ozvěna – občasník mikroregionu Veveří, vydal Okrašlovací spolek Veverská Bítýška, č. 2, roč. I., říjen 2000, s. 1-2.
 • Bytyška Veveří, heslo in: Ottův slovník naučný, IV. díl, 1891, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem vlastní knihtiskárny, s. 1019.
 • Bytyška Veveří, heslo in: Ottův slovník naučný, XXVIII. díl, Doplňky, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem »Unie« v Praze, 1909, s. 155.
 • Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích, Academia, Praha 1985, heslo Veverská Bítýška, o. Brno-venkov
 • Eichler, Karel: Paměti panství Veverského, nákladem vlastním, Brno 1891.
 • Eichler, Karel: Paměti panství veverského, reprint původního vydání z roku 1891, Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, Veverská Bítýška 1995.
 • Fic, Karel; Zacpal, Josef: Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří, Bethania, Tišnov 1999, ISBN 80-238-4289-7, 256 stran.
 • Dřímal, Jaroslav; Štarha, Ivan: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, Blok, Brno 1979, s. 103-104,114,468.
 • Janák, Jan: Řepné cukrovarnictví na Brněnsku do počátku osmdesátých let 19. století, Vlastivědný věstník moravský, 40, 1988, č. 1, s. 114-117.
 • Kronika městečka Veverská Bítýška, založená 17. listopadu 1923. Okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, C-144, kn. č. 42a.
 • Kučera, Karel: Železářství mezi Velkou Bíteší a Veverskou Bitýškou, SNTL, Brno 1980.
 • liber parochialis Ecclesiae Aichhorno-Biteschensis, farní úřad ve Veverské Bítýšce.
 • Mejzlík, Zdeněk: Kolem Veverské Bítýšky, OPS Brno-venkov 1970, 114 stran.
 • Nekuda, V.: Středověká sklářská pec u Veveří Bítýšky. Příspěvek k dějinám sklářské výroby na Moravě, Vlastivědný věstník moravský, 23, 1971, č. 2, s. 158-166.
 • Oharek, Václav: Vlastivěda moravská. Tišnovský okres, Musejní spolek, Brno 1923
 • Svratka, Ottův slovník naučný, XVII. díl, 1901, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem české grafické společnosti »Unie« v Praze, heslo Morava, s. 627–628.
 • Škára, J.: Slunce, voda, lesy, vzduch. Okolí starobylého hradu Veveří a Veverské Bítýšky, Okrašlovací spolek ve Veverské Bítýšce, tisk Občanská tiskárna, Brno 1930, 32 stran.
 • Zřídkaveselý, František: K elektrifikaci okresu Brno-venkov, Vlastivědný věstník moravský, 40, 1988, č. 1, s. 118-120.

Doprava

 • Hlaváček, libor: Od projektu místní dráhy Kuřim-Veverská Bítýška k zahájení provozu, Vlastivědný věstník moravský, roč. 29, 1977, č.3, s. 283-290.
 • Láznička, Zdeněk: Projekt železnice Veverská Bítýška-Jihlava z r. 1840, Vlastivědný věstník moravský, roč. 1, 1946, č.4, s. 215-216.

Farnost

 • Bartošek: Mé dětství ve farnosti svatého Jakuba Zebedea ve Veverské Bítýšce, rukopis, 26.7.2000
 • Brychta, Milan; Loutocký, Evžen: Cholerový hřbitov – místo historie naší obce, Ozvěna – občasník mikroregionu Veveří, vydal Okrašlovací spolek Veverská Bítýška, č. 2, roč. I., říjen 2000, s. 1-2.
 • Eichler, Karel: Kaple Matky Boží u hradu Veveří ve farnosti veversko-bytyšské. Popis její z roku 1890, Method XXI. (1895), s. 53.
 • liber parochialis Ecclesiae Aichhorno-Biteschensis
 • Radimský, Jiří: Kostel ve Veverské Bítýšce, Vlastivědný věstník moravský, roč. 2, 1947, č. 2, s. 140-142.
 • Tři kříže, in: Eichler, Karel: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Část dějepravná a popisná. Část první, Brno 1887, s. 185-201.

Místní a pomístní jména

 • Bítýška Veverská, heslo in: Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, sv. 1., A-L, Praha 1970, s. 74.
 • Lutterer, Ivan; Majtán, Milan; Šrámek Rudolf: Zeměpisná jména Československa, Mladá fronta, Praha 1982, heslo Bítov s. 54, heslo Kníničky s. 149, heslo Svratka s. 291, heslo Velká Bíteš s. 323, heslo Veveří s. 329.
 • Skutil, Jan: Osídlení pravobřežního území řeky Svratky v okresech Brno-město a Brno-venkov ve světle místních jmen, Vlastivědný věstník moravský, 40, 1988, č. 1, s. 108-110.
 • Veveří, heslo in: Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, sv. 2., část 2., S-Ž, Praha 1980, s. 700.

Hrad Veveří

 • Červinka, I. L.: Zapomenuté hrady a tvrze moravské, Čas. Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 39, 1927.
 • Dacík, Tomáš: Hrad Veveří. Mýtus, historie a skutečnost, nakladatelství SVAN, tisk Signet, 2000, ISBN 80-85956-16-0, 160 stran.
 • Do soutěže o Veveří se nikdo nepřihlásil (dap), Mladá fronta Dnes, příloha Jižní Morava, 13.1.2001.
 • Daněk, K.: Švédský princ na Veveří, Forum Brunense, Brno 1988, s. 39-43.
 • Eichler, Karel: Stopy člověka předvěkého pod hradem Veveřím., Hlas, 28.7.1889.
 • Eichler, Karel: Stříbrné sochy dvanácti apoštolův na Veveří, Hlas, 27. a 29.4.1890.
 • Eichler, Karel: Z "Pamětí panství veverského", Hlas, 28.6.1891.
 • Eichler, Karel: Paměti panství Veverského, nákladem vlastním, Brno 1891
 • Eichler, Karel: Kaple Matky Boží u hradu Veveří ve farnosti veversko-bytyšské. Popis její z roku 1890, Method XXI. (1895), s. 53.
 • Eichler, Karel: Paměti panství veverského, reprint původního vydání z roku 1891, Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, Veverská Bítýška 1995
 • Fürst, F.: Hrad Veveří. Brno a okolí, 10, Brno 1934.
 • Hrad za korunu (doh), Diskuzní Tempo, č. 4, 13. týden, 1994.
 • Hrady a zámky na Moravě, Olympia, Praha 1987, heslo Veveří (okr. Brno-město).
 • Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Kol. aut., díl I.: Jižní Morava, Svoboda, Praha 1981.
 • Kadeřávek, M.: Otazníky nad Veveřím, Rovnost, 1968.
 • Kalláb, K.: Pověsti hradů moravských a slezských, vyd. nakl. Jos. Hokr, Praha 1937.
 • Kašička, F.: Veveří - stavebně-historický průzkum hradu, rukopis, SURP-MO, Praha 1966.
 • Konečný, L.: Rozsáhlá obnova hradu Veveří. Část objektu má již fasády - Generální oprava kaple Matky Boží, lidová demokracie, 3.6.1987.
 • Konrádův sen (rup), Rovnost, 3.10.1986.
 • Labaj, O.; Černil, M.: Rekonstrukce hradu Veveří, Rovnost, 5.3.1987.
 • Lasáková, A.: Záhadu veverského pokladu vydá nejdelší noc zimního slunovratu, lidová demokracie, 23.12.1968.
 • Lasáková, A.: Nová kapitola historie hradu Veveří, lidová demokracie, 27.12.1973.
 • Loutocký, Evžen: Z historie regionu – hrad Veveří, Ozvěna – občasník mikroregionu Veveří, vydal Okrašlovací spolek Veverská Bítýška, č. 2, roč. I., říjen 2000, s. 2.
 • Madona z Veveří, báseň, In: Koval, libor: Moravské Madony, Cesta, Brno 1990.
 • Malendová, J.: Ozvěna z kaple Matky Boží, Rovnost, 16.7.1967.
 • Maukš, I.: Sdružení občanů chce zachránit hrad Veveří, lidové noviny, 7.5.1999.
 • Meditace pod devíti věžemi (dl), Rovnost, 24.8.1994.
 • Měřínský, Z.: Celkový vývoj osídlení brněnské oblasti po vzniku institucionálního města, in: Brno v minulosti a dnes, 11, 1993, s. 15-22.
 • Most přes přehradu bude později (ČTK), Mladá fronta Dnes, příloha Jižní Morava, 20.1.2001.
 • Most přes přehradu do června (ČTK), Mladá fronta Dnes, příloha Jižní Morava, 28.11.2000.
 • Nový háv hradu Veveří (S), Zemědělské noviny, 9.7.1968.
 • Nekuda, V.; Unger, J.: Hrádky a tvrze na Moravě, Blok, Brno 1981.
 • O osudu hradu Veveří není stále rozhodnuto, Haló Brno, č. 3, březen 1999.
 • Pavelková, Andrea: Ekologové: Ne mostu u Veveří, Mladá fronta Dnes, příloha Jižní Morava, 23.1.2001.
 • Pešina, J.: Studie k ikonografii a typologii obrazu, Umění, 25, 1977, s. 133.
 • Pešina, J.: Mistr Vyšebrodského cyklu, /Photo Prokop Paul/, Odeon, Praha 1982.
 • Petiška, E.: Čtení o hradech, Albatros, Praha 1973.
 • Plaček, Miroslav: Hrady v horním povodí Svratky, Acta historica, 11, 1986, s. 189-199.
 • Plaček, Miroslav: Počátky hradu Veveří, in: Brno v minulosti a dnes, 11, 1993, s. 109-118.
 • Plaček, Miroslav: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, libri, Praha 1996.
 • Poklady hradu Veveří (ZW), Brněnský večerník, 8.4.1971.
 • Procházka, J.: Švédové na Veveří, Haló Brno, č. 8, červen 1997.
 • Řezníček, Zdeněk: O hradu Veveří, Vyskoké učení technické v Brně, tisk PC DIR s. r. o., Brno 1997, ISBN 80-214-0885-5, 34 stran.
 • Severa, J.: Poklad na Veveří, Květy, 1968.
 • Svatokrádež (kt), Katolický týdeník, č. 36, 7.9.1997.
 • Škára, J.: Hrad Veveří a Veverská Bítýška, vyd. Zemský cizinecký svaz v Brně, Brno 1923.
 • Škára, J.: Slunce, voda, lesy, vzduch. Okolí starobylého hradu Veveří a Veverské Bítýšky, Okrašlovací spolek ve Veverské Bítýšce, tisk Občanská tiskárna, Brno 1930, 32 stran.
 • Škára, J.: Hrad Veveří, nákl. vl., Brno 1931.
 • Veveří, heslo in: Ottův slovník naučný, XXVI. díl, 1907, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem »Unie« v Praze, s. 630.
 • Veveří hrad, in: Kuča, Karel: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, vydal Baset, Praha 2000, ISBN 80-86223-11-6, s. 592–595.
 • Zámek s novým posláním (HG), lidová demokracie, 7.5.1987.

lidé

Valentin Bernard Jestřábský (1630-1719)

Dílo:

 • Jestřábský, Valentin Bernard: Kazatel domácí proti sedmi hříchům, Svoboda, Brno 1712.
 • Jestřábský, Valentin Bernard: Opus novum tripartitum concionum moralium, in festa totius anni ad captum simplicis populi accommodatarum ... ab uno parochorum dioecesis Olomucensis Moravo-Ostraviensi ..., J. F. Swoboda, Brunae 1712.
 • Jestřábský, Valentin Bernard: Concionator extemporaneus Seu Doctrina moralis per modum concionum in omnes Dominicas et Festa totius Anni distributa, ... conscripta ab uno Parocho Diocesis Olomucensis Moravo-Ostraviensi ..., Georgius Lehmann, Viennae et Brunae 1717
 • Jestřábský, Valentin Bernard: Widenj Rozličné Sedláčka Sprostného. To gest: Wypsánj Obyčegůw a Mrawůw, y Cžinůw lidských, ... sepsáno, a wůbec wydáno Prácy a Nákladem gednoho Faráře Diocesis Olomucensis, Morawo-Ostrawského .., Jan Ssyndler, Opawa 1719.
 • Jestřábský, Valentin Bernard: Katechysmus domácý pod tytulem a spůsobem rozmlouwany hospodáře s hostem ..., Holomauc 1723.
 • Jestřábský, Valentin Bernard: Vidění rozličné sedláčka sprostného. K vyd. připr. a úvod napsal Milan Kopecký, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod 1973.

Prameny:

 • Eichler, Karel: Paměti panství Veverského, nákladem vlastním, Brno 1891.
 • Eichler, Karel: Valentin Bernard Jestřábský, farář a spisovatel (1630-1719), Obzor XIII. (1890), s. 129-133, 146-148.
 • Kopecký, Milan: ???, lidová demokracie 31.1.1968.
 • Kopecký, Milan: Barokní spisovatel Valentin Bernard Jestřábský, Socialistická akademie Brno-venkov 1969.
 • Kopecký, Milan: literární žánr Jestřábského Vidění, ČMM, 1968, č. 1-2, s. 60-70.
 • Kopecký, Milan: Komenského Labyrint a Jestřábského Vidění, Časopis Moravského musea v Brně 1968/69, Vědy společenské II., s. 171-184.
 • ???, in : Kopecký, Milan: Komenský jako umělec slova, Masarykova univerzita, Brno 1992.
 • Martínek, Vojtěch: literární život slezský, Mor. Ostrava-Hrabůvka 1925, s. 8-9.
 • Martínek, Vojtěch: Zapomenutý Ostravan, in: XXXIV. výroční zpráva českého státního gymnasia v Mor. Ostravě za školní rok 1930/31, s. 2-7.
 • Neumann, Aug.: Vlastenectví v promluvách faráře Val. Jestřabského (1630-1719), Věstník jednot duchovenstva brněnské a olomoucké diec., 28, 1935, s. 240-247.
 • Novák, Jan V.: O literární činnosti Valentina Bernarda Jestřábského, Časopis Musea království českého, LXIII., 1889, s. 373-386.
 • Tichá, Zdeňka: K významu Jestřábského Vidění sedláčka, LF 1968, č. 2, s. 207-216.

Karel Eichler (1845-1918)

Dílo:

 • Eichler, Karel: Chudobinské ústavy moravské, nákladem vlastním, Brno 1887
 • Eichler, Karel: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Část dějepravná a popisná. Část první, Brno 1887 - část druhá, Brno 1888
 • K. E.: Dějiny cechů a živnostenského společenstva ve Veverské Bytyšce, Mor. akc. tiskárna, Brno 1890, 31 stran.
 • Eichler, Karel: Paměti panství Veverského, nákladem vlastním, Brno 1891
 • Eichler, Karel: Římské upomínky na naši vlast, Brno 1892.
 • Eichler, Karel: Učitelka, Brno 1899.
 • Eichler, Karel: Stará Matka Boží na poutním místě v Žarošicích na Moravě. (Výňatek z knihy Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v Rakouském Slezsku), Brno 1903.
 • Eichler, Karel: Hudební skladatel František Sedláček, Brno 1904.
 • Eichler, Karel: P. Pavel Křížkovský. Životopisný nástin. Brno 1904.
 • Eichler, Karel: Matthaeus - evangelista - sanctus, Pašije na Květnou neděli podle evangelia sv. Matouše, kap. 26. a 27. Dle církevních nápěvů a dle zvyklostí brněnské diecese upravi Karel Eichler, Benediktinská tiskárna, Brno 1908, 24 stran. Zvl. ot. z úpl. vyd. Cesty k věčné spáse.
 • Eichler, Karel: Průvod ke zpěvům, jež obsahuje v úplném vydání svém Cesta k věčné spáse, sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou, kterou pořídil Fr. K. Eichler, za spolupůsobení faráře Jakuba Pavelky a prof. Fr. Musila, Brno 1910.
 • Eichler, Karel: Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro katolické studující na školách středních v brněnské diecesi. Brno 1910.
 • Eichler, Karel: Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro katolické studující na školách středních v brněnské diecesi. K vyzvání nejd. bisk. konsistoře v Brně z většího svého díla téhož jména vybral, Brno 1910.
 • Eichler, Karel: Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro brněnskou diecesi. Menší výtah obecný, který k vyzvání nejd. bisk. konsistoře v Brně z většího svého díla téhož jména upravil, Brno 1910.
 • Eichler, Karel: Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro mládež na školách národních a měšťanských, Brno 1910.
 • Eichler, Karel: Paměti panství veverského, reprint původního vydání z roku 1891, Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, Veverská Bítýška 1995
 • Eichler, Karel: Dějepis hudby kostelní v obrazcích, Museum III. (1868-1869), s. 4.
 • Eichler, Karel: Něco o táborech, Museum IV. (1869-1870), s. 47.
 • Eichler, Karel: Nástin dějepisu semináře bohosloveckého v Brně (O hudbě alumnátské), Museum IV. (1869-1870), s. 117.
 • Eichler, Karel: Český dům v Římě, Hlas XXV. (1873), 17.1.
 • Eichler, Karel: Anima, rakousko-německý hospic v Římě, Hlas 7., 14. a 21.3.1873.
 • Eichler, Karel: Poutní místo Křtiny, Obzor V. (1882), s. 113.
 • Eichler, Karel: Riviera di Ponente, Obzor VII. (1884), s. 337.
 • Eichler, Karel: Císařské silnice na Moravě vystavěny pod ochranou sv. apošt. Cyrilla a Metoděje a jejich stráži svěřeny., Sbor. Vel. II. (1885), s. 69.
 • Eichler, Karel: Hrdelní právo a trestní soudnictví vůbec ve Veverské Bytyšce, Hlas 29.5.-10.6.1888 (9 pokračování)
 • Eichler, Karel: Kaple sv. Klimenta u Osvětiman, Hlas, 4. a 5.7.1888.
 • Eichler, Karel: Poutní místo sv. Anny u Pohledu v Čechách, Hlas, 30.8.1888.
 • Eichler, Karel: Jarmarky a trhy Veversko-Bytyšské, Hlas, 3., 4. a 5.1.1889.
 • Eichler, Karel: Dějiny školy Veversko-Bytyšské, Komenský XVII. (1889), s. 10.
 • Eichler, Karel: Hostinské živnosti ve Veverské Bytyšce, Hlas, 11.-24.5.1889 (6 pokračování).
 • Eichler, Karel: Stopy člověka předvěkého pod hradem Veveřím., Hlas, 28.7.1889.
 • Eichler, Karel: Valentin Bernard Jestřábský, farář a spisovatel (1630-1719), Obzor XIII. (1890), s. 129.
 • Eichler, Karel: Zdravotnictví na panství Veverském., Hlas, 2., 4. a 5.3.1890.
 • Eichler, Karel: Z pamětí Moravsko-Kynických, Hlas, 16. a 17.4.1890.
 • Eichler, Karel: Stříbrné sochy dvanácti apoštolův na Veveří, Hlas, 27. a 29.4.1890.
 • Eichler, Karel: Z pamětí Řičanských, Hlas, 29. a 30.5.1890.
 • Eichler, Karel: Skladby Františka Musila, Cyrill XXXVI. (1890), s. 53.
 • Eichler, Karel: Z "Pamětí panství veverského", Hlas, 28.6.1891.
 • Eichler, Karel: Korunovace Karla IV. na císaře římského, Hlas, 22.8.-21.9.1893 (13 pokračování).
 • Eichler, Karel: Václav Kosmák. (Kukátko. Tentokrát od někoho jiného), Hlas, 3.9.1893.
 • Eichler, Karel: -ova či -ová, Komenský XXII. (1894), s. 616.
 • Eichler, Karel: Kaple Matky Boží u hradu Veveří ve farnosti veversko-bytyšské. Popis její z roku 1890, Method XXI. (1895), s. 53.
 • Eichler, Karel: Pohřeb Václava Kosmáka, Hlas, 20.3.1898.
 • Eichler, Karel: K výročnímu dni úmrtí kukátkáře V. Kosmáka, Hlas, 15.3.1899.
 • Eichler, Karel: Převezení tělesných ostatků našeho Kukátkáře z Prostoměřic na centrální hřbitov brněnský, Hlas, 21.5.1899.
 • Eichler, Karel: U hrobu Kosmákova, Hlas, 5.11.1899.
 • Eichler, Karel: Za Kosmákem, Hlas, 11.3.1900.
 • Eichler, Karel: Písně Václava Kosmáka, Hlas, 1.7.1900.
 • Eichler, Karel: Pomník Kosmákův., Hlas, 28.10.1900.
 • Eichler, Karel: Rukopis po V. Kosmákovi, Hlas, 15.-25.3.1902 (7 pokračování).
 • Eichler, Karel: Jakým průvodem vítali Římané Karla IV. r. 1355, Hlas, 9., 10. a 11.4.1902.
 • Eichler, Karel: Luhačovice, Hlas, 3., 5., 6., 7.8.1902
 • Eichler, Karel: P. Pavel Křížkovský, Obzor 1902, s. 176.
 • Eichler, Karel: Pouť do Kevláru, (překlad básně H. Heina: Die Wallfahrt nach Kevlaar), Obzor 1902, s. 135.
 • Eichler, Karel: P. Pavel Křížkovský, Hlas, 4.7.-2.8.1902 (27 pokračování).
 • Eichler, Karel: K abrahamovinám Frant. Musila, Hlas, 4. a 5.11.1902.
 • Eichler, Karel: Seznam kapitálů Václava Kosmáka, Hlas, 30.11.1902.
 • Eichler, Karel: Sv. Mikuláš, Hlas, 5.,6., a 8.12.1902.
 • Eichler, Karel: Něco o kancionálech, Hlas, 27.9.1903.
 • Eichler, Karel: Musica Sacra, Hlas, 10.1.1904.
 • Eichler, Karel: Po stopách P. Pavla Křížkovského, Hlas, 2.3.1904.
 • Eichler, Karel: Jubileum P. Křížkovského (Praktické pokyny), Moravské hudební noviny II. (1910), č. 11,12,13.
 • Eichler, Karel: Hlavní význam Křížkovského, Moravské hudební noviny II. (1910), č. 20.
 • Eichler, Karel: Zpráva o novém kancionálu (zpěvech a modlitbách) pro diecesi brněnskou, Obzor XXX. (1907), s. 197.
 • Eichler, Karel: František Musil. Nekrolog, Hlas, 6. a 10.12.1908.
 • Eichler, Karel: První sešit průvodu k novému kancionálu brněnské diecéze, Cyrill XXXV. (1909), s. 82.
 • Eichler, Karel: Stabat Mater., Vzpomínka na Františka Musila, Obzor XXXII. (1909), s. 20.
 • Eichler, Karel: Vzpomínky na Fr. Musila, Obzor XXXII. (1909), s. 66.
 • Eichler, Karel: Za Františkem Musilem, Moravské hudební noviny I. (1909), č. 1,2,3,4.
 • Eichler, Karel: K jubileu P. Pavla Křížkovského, Cyrill XXXVI. (1910), s. 68.
 • Eichler, Karel: Výroční památce Křížkovského, Obzor XXXIII. (1910), s. 137.
 • Eichler, Karel: Přehled Křížkovského oslav na Moravě a ve Slezsku, Cyrill XXXVI. (1910), s. 154.
 • Eichler, Karel: Seznam kostelích skladeb P. Pavla Křížkovského, Cyrill XXXVI. (1910), s. 90.
 • Eichler, Karel: Skladby Františka Musila pro varhany, Cyrill XXXVI (1910), s. 8.
 • Eichler, Karel: Poznámky k zavedení nového kancionálu (brněnského), Věstn. Jedn. brněn. 1911, s. 45.
 • Eichler, Karel: Jednání první brněnské synody diecésní o chrámovém zpěvu lidovém, Cyrill XXXVII. (1911), s. 108.
 • Eichler, Karel: Záležitost nového kancionálu (pro diec. brněnskou. Odpověď na některé výtky), Věst. Jedn. duch. brn. V. (1912), s. 1.
 • Eichler, Karel: Jak modliti se nebo zpívati litanie?, Věst. Jedn. duch. brn. V. (1912), s. 109.
 • Eichler, Karel: Menší pobožnost mariánská s rozjímáním o životě Panny Marie, Škola Božského srdce Páně XLVI. (1912), s. 15.
 • Eichler, Karel: Co bylo v poslední době vykonáno v brněnské diecesi pro zachování a povznesení lidového zpěvu kostelního, Cyrill XXXIX (1913), s. 87, 107.
 • Eichler, Karel: Vzpomínka na Václava Kosmáka, Hlas 9.7.-6.8.1916 (6 pokračování).

Prameny:

 • Bílek, Jiří: Veverská Bítýška vzpomíná na p. faráře dr. K. Eichlera, Katolické noviny, 13.7.1952.
 • Skutil, Jan: Památce Karla Eichlera, lidová demokracie, 10.1.1980.
 • Štědroň, Bohumír: Eichler Karel, heslo in: Československý hudební slovník, svazek prvý, A-L, Státní hudební vydavatelství, Praha, 1963, s. 293–294.
 • Štěpánek, Václav; Jan, libor; Kosík, Zbyněk: Život a dílo P. ThDr. Karla Eichlera, In: Eichler, Karel: Paměti panství veverského, reprint původního vydání z roku 1891, Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, Veverská Bítýška 1995
 • Tumpach, Josef; Podlaha, Antonín: Bibliografie české katolické literatury náboženské (od roku 1828 až do konce roku 1913), část I-V., tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrby, nákladem Dědictví sv. Prokopa, Praha 1912, 1913, 1914, 1918, 1923, s. 121, 952, 1005, 1060, 1183, 1264, 1328, 1432, 1442, 1466, 1499, 1603, 1721, 1765, 1775, 1778, 1779, 1805, 1806, 1851, 1871, 1928, 1932, 2076.
 • Tumpach, Josef; Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, III. díl, Praha 1926, heslo Eichler Karel, s. 730-732.
 • Záslužné dílo ThDr P. Karla Eichlera, lidová demokracie, 15.7.1952.
 • Zháněl, Ignát: Dr. Karel Eichler, Náš domov, roč. XIX (1910), s. 129-130.

František Ehrmann (1866-1918)

Dílo:

 • Ehrmann, Franz: Die Bulle "Unam sanctam" des Papstes Bonifacius VIII., Munchen 1896.
 • Veverský, František: Zapějme si! Sbírka písní slovanských upravených většinou pro dva hlasy, 2 sv., knihtisk. benedikt. rajhrad., Brno 1897, 1898.
 • Ehrmann, František; Auer, Wilhelm: Obrázkový život svatých pro školu a dům. S obrazem, životopisem světcovým, poučením a modlitbou na každý den v roce ... upravil František Ehrmann, nákladem vlastním, Brno 1899.
 • Ehrmann, František: Ordo ad recipiendum processionaliter episcopum ordinarium, Brunae 1902.
 • Ehrmann, František: Moravský konkurenční zákon, Brno 1906.
 • Ehrmann, František: Das mahrische Kirchenkonkurrenzgesetz vom 2. April 1864, Brunn 1906.
 • Ehrmann, František; Benedictus XV. - papa: Modlitba za mír sv. Otce Benedikta XV., (Z originálu přeložil dr. Ehrmann), Matice Cyrilometodějská, Olomouc 1915.
 • Ehrmann, František: Úkol křesťanské filosofie o přítomnosti, Museum, XXIV., 1890, s. 12.
 • Ehrmann, František: Církev a stát ve středověku, Hlídka, 1897, s. 6, 108, 182, 265, 328, 419, 502, 733.
 • Ehrmann, František: O deklamaci chorálu, ostatního zpěvu latinského i českého, Cyrill, XXV., 1898, č. 1,2,3 a 4, s. 18.
 • Ehrmann, František: Mravouka Kristova a Senekova, Hlídka, 1898, s. 17, 97, 175, 259.
 • Ehrmann, František: Moravský konkurenční zákon, Hlídka, 1905, s. 475, 557, 624, 690, 758, 835, 928.
 • Ehrmann, František: nekrolog kard. Bauera, Čas. katol. duch., 1916, s. 139.
 • Ehrmann, František: Podle kterého zákona byl Hus upálen, Hlídka, ?.

Prameny:

 • Burian, Václav: Historické insignie olomoucké metropolitní kapituly, Vlastivědný věstník moravský, 37, 1985, č. 3, s. 292-304.
 • Janšta, Josef: ThDr. František Ehrmann, seminární práce v historickém semináři Dr. Zlámala, Olomouc 1973.
 • Jindra, Jan: Vzpomínka na preláta Ehrmanna, Našinec 17.2.1918.
 • Kolísek: nekrolog, Našinec 21.2.1918.
 • Tumpach, Josef; Podlaha, Alois: Český slovník bohovědný, III. díl, Praha 1926, heslo Ehrmann.
 • Tumpach, Josef: Die Bulle "Unam Sanctam" des Papstes Bonifacius VIII., ..., Časopis katol. duch., 1897, s. 319.
 • Zlámal, Bohumil: Příručka českých církevních dějin, díl IX. - Doba probuzeneckého katolicismu (1850-1918), Olomouc 1970.

Bohdan Chlad (1881-1930)

Prameny:

 • Chlad Bohdan, heslo in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999, IV. díl, CH–J, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1999, s. 38.
 • Chlad, Bohdan, in: Fic, Karel; Zacpal, Josef: Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří, Bethania, Tišnov 1999, ISBN 80-238-4289-7, s. 189.
 • Chlad, Bohdan, in: Pavliňák, Petr: Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1995, s. 67, 235.
 • Chlad, Bohdan, heslo in: Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců, I. díl, A–K, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993, s. 399.

Marie Kudeříková (1921-1943)

Prameny:

 • Kudeříková Marie, heslo in: Československý biografický slovník, Encyklopedický institut ČSAV, vydala ACADEMIA, Praha, 1992, s. 381.

Dotazy a připomínky k obsahu stránky posílejte na adresu KosikZ@seznam.cz

Aktualizace: 19.1.2002© 2000–2002 Zbyněk Kosík

Město

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 22.6.2024

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den házené

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
neděle 23. 6. zataženo 25/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 22/13 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 24/12 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí a kostel sv. Jakuba

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška